BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI

Ponieważ wciąż rośniemy w siłę jako globalny zespół, każdy pracownik Hilti powinien rozumieć na czym tak naprawdę polega różnorodność i  włączanie. Wszyscy musimy mieć świadomość tego, co mówimy i co robimy, oraz jaki to ma wpływ na innych.

W tym celu opracowaliśmy specjalne warsztaty i wprowadziliśmy kwestie związane z różnorodnością i włączaniem do naszych programów szkoleniowych.

 

Takie działania nie tylko pomagają ludziom zrozumieć, na czym polega różnorodność i włączanie, ale sprawiają również, że zaczynają oni sami te wartości promować. Chcąc śledzić postępy naszych pracowników, poszerzyliśmy coroczną ankietę pracowniczą o zagadnienia związane z zaangażowaniem i włączaniem.

ZROZUMIENIE RÓŻNORODNOŚCI I włączania

Różnorodność odnosi się zarówno do aspektów, w których się różnimy, jak i tych, w których się zgadzamy. W celu wyjaśnienia znaczenia różnorodności i włączania członkom naszego zespołu używamy metafory drzewa (zobacz video).

Liście i pień drzewa przedstawiają wszystkie elementy różnorodności, które można z łatwością zobaczyć. Jednak równie ważne jest to, co znajduje się pod powierzchnią, czyli korzenie. Podstawowe części drzewa, które są niewidoczne dla oka. Są to niewidzialne aspekty różnorodności.

 

Aby drzewo mogło rosnąć, potrzebuje słońca, deszczu i gleby bogatej w składniki odżywcze: odpowiedniego środowiska. Tym jest właśnie włączanie – przyjmowaniem, docenianiem i szanowaniem różnic, a także łączeniem ludzi, którzy się od siebie różnią. W ten sposób odnajdujemy nowe perspektywy, które wzbogacają nasze miejsce pracy i czynią je bardziej kreatywnym.
 

WPROWADZENIE RÓŻNORODNOŚCI I włączania W PROCESY związane z zarządzaniem pracownikami

Naszym modelem kompetencji są  globalne ramy odnoszące się do doboru, rozwoju i coachingu naszych pracowników. Wykrzystujemy w tym celu zestaw spójnych wymiarów behawioralnych. Przyjrzeliśmy się tej kwestii z uwagą, aby wyeliminować wszelkie uprzedzenia, które mogłyby utrudniać nam działanie na rzecz różnorodności i włączania. Wprowadziliśmy również wymiar nazwany “praca z innymi”, aby uwzględnić tę ważną umiejętność we wszystkich naszych ocenach. 

 

Dokonaliśmy zmian również w innych procesach, w które są zaangażowani ludzie, w celu zwiększenia naszej otwartości na różnorodność i chęci włączania. Na przykład, w naszym programie szkoleniowym z zakresu umiejętności przywódczych wprowadziliśmy warsztaty Beyond Bias (Ponad uprzedzeniami). Uczestniczący w nich liderzy zespołów uczą się stosowania narzędzi umożliwiających podejmowanie bardziej obiektywnych i lepszych decyzji.

Aby zapewnić równe szanse wszytkim w miejscu pracy, musimy znaleźć bardziej elastyczne sposoby pracy i wspierać członków naszego zespołu na różnych etapach ch życia. Po pierwsze, opracowaliśmy nowoczesny globalny zestaw elastycznych form pracy.

 

Obecnie wdrażamy opracowane rozwiązania w naszych wszystkich oddziałach na całym świecie, zgodnie z lokalnymi potrzebami i wymogami prawnymi.