Polityka prywatności

ZASADY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Podziel się opinią
Autorem niniejszej strony internetowej jest Hilti (Poland) Sp. z o.o.(„Hilti”). Formy pierwszej osoby liczby mnogiej w niniejszej Polityce Prywatności odnoszą się do grupy Hilti. Formy drugiej osoby liczby pojedynczej odnoszą się do użytkownika strony internetowej www.careers.hilti.pl, bez względu na to, czy jest zarejestrowanym, czy niezarejestrowanym użytkownikiem. 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi zasadami Polityki Prywatności oraz o niekorzystanie z naszej strony internetowej, jeśli się z tymi zasadami nie zgadzasz. Nie korzystaj ze strony, jeżeli masz mniej niż 14 lat. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że chcesz chronić swoje dane osobowe i my także będziemy to robić. Dlatego właśnie staramy się przetwarzać dane osobowe naszych użytkowników z zachowaniem ostrożności i rozwagi. Jesteśmy znani nie tylko z najwyższej jakości dostarczanych produktów i doskonałej obsługi klienta, ale również z zaangażowania w ochronę prywatności naszych klientów w internecie. Niniejsze zasady Polityki Prywatności określają, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe, jakie przekazują nam klienci odwiedzający i/lub rejestrujący się na naszej stronie internetowej. 

Spis treści

▫    Co to są dane osobowe?
▫    Kto jest odpowiedzialny za prawidłowe przetwarzanie Twoich danych osobowych?
▫    Co robimy z danymi osobowymi?
▫    Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy?
▫    Czy strona korzysta z plików cookies i podobnych technologii? 
▫    Dlaczego i komu udostępniamy dane osobowe?
▫    Czy dane osobowe będą przekazywane za granicę?
▫    Co jeszcze robimy, aby chronić Twoje dane osobowe? 
▫    Jak długo przechowujemy dane osobowe?
▫    Jakie opcje dotyczące prywatności masz do wyboru? 
▫    W jakim celu będziemy wysyłać do Ciebie e-maile?
▫    Linki do innych stron internetowych
▫    Twoja Karta Praw Użytkownika Hilti©
▫    W jaki sposób poinformujemy Cię o zmianach w niniejszych zasadach Polityki Prywatności?
▫    Kontakt

Co to są dane osobowe?

Termin „dane osobowe” w znaczeniu, w jakim jest używany w niniejszych zasadach Polityki Prywatności, obejmuje wszelkie informacje przypisane lub dające się przypisać do Ciebie jako użytkownika naszej strony internetowej, bez względu na to, czy takie informacje zostały wprowadzone przez Ciebie, uzyskane od Ciebie lub zebrane w inny sposób.

Kto jest odpowiedzialny za prawidłowe przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Jako dostawca niniejszej strony internetowej grupa Hilti jest administratorem wszelkich danych osobowych, jakie przechowujemy, gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy w związku z użytkowaniem strony lub w innym celu.

Co robimy z danymi osobowymi?

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko w następujących celach: 

▫    zarządzanie, obsługa, utrzymanie i usprawnianie działania strony;
▫    umożliwienie składania zamówień na produkty i usługi na stronie internetowej i przetwarzanie tych zamówień;
▫    zapewnienie spersonalizowanego korzystania ze strony internetowej (np. poprzez dostosowanie treści lub ofert do indywidualnych preferencji użytkowników); 
▫    dobór wyświetlanych ofert, produktów i usług do potrzeb klienta; 
▫    ulepszanie i personalizacja strony oraz produktów i usług; 
▫    przeprowadzenie analizy i badań zachowań klientów, w tym ogólnych badań marke-tingowych lub ankiet dotyczących potrzeb naszych klientów i ich opinii na konkretne tematy, sprzedaży i analiza ruchu oraz skuteczności reklam, zarówno w ujęciu anonimowym (np. poprzez masowe gromadzenie danych), jak i indywidualnym (jeśli jest to możliwe zgodnie z przepisami prawa);
▫    odpowiadanie na pytania i obsługa wniosków;
▫    dostarczenie naszym klientom informacji na temat produktów i usług, które mogą ich interesować, listownie, e-mailowo, drogą telefoniczną, za pośrednictwem faksu, poprzez wysyłanie newslettera, wiadomości SMS i MMS, w tym poprzez okresowe wysyłanie materiałów reklamowych dotyczących specjalnie dobranych produktów, usług i promocji oferowanych przez grupę Hilti (marketing bezpośredni);
▫    przesyłanie wiadomości przeznaczonych dla klientów (np. wysyłanie przypomnień, informacji natury technicznej, aktualizacji, ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, wiadomości administracyjnych i biuletynów serwisowych);
▫    przekazywanie nagród, wysyłanie ankiet, informacji o loteriach, konkursach lub innych działaniach i wydarzeniach o charakterze promocyjnym; 
▫    wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, zapobieganie bezprawnemu użytkowaniu strony, rozwiązywanie sporów i egzekwowanie zawartych przez nas umów; 
▫    inne cele, po uzyskaniu zgody użytkowników; 
▫    inne cele i sposoby korzystania z danych, o ile są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.  
Zanim rozpoczniemy gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych w wyżej wymienionych celach, pytamy o wyrażenie na to zgody, jeśli będzie to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto, jeśli będziemy chcieli przetwarzać Twoje dane osobowe w innych celach niż wyżej wymienione, powiadomimy Cię o tym i wykorzystamy Twoje dane, tylko jeśli wymagają tego lub zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa lub jeśli wyrazisz na to zgodę.

Do Twoich danych osobowych, które będą wykorzystywane w wyżej wymienionych celach, otrzymają dostęp jedynie niektórzy pracownicy grupy Hilti (np. pracownicy działu sprzedaży, wsparcia, działu prawnego, finansowego, IT i księgowości, a także niektórzy dyrektorzy, którym powierzono taką funkcję).

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy?

Dane osobowe, jakie gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy w związku z prowadzeniem strony internetowej obejmują nie tylko informacje, które aktywnie są gromadzone, gdy użytkownik korzysta ze strony, ale także informacje, które przekazuje nam on dobrowolnie za pośrednictwem strony internetowej w różnych sytuacjach (np. przy pobieraniu oprogramowania ze strony, podczas rejestracji w loterii, przy wysyłaniu e-maila do działu obsługi klienta, przy wypełnianiu formularza internetowego itp.) W związku z tym nie jest możliwe określenie wyczerpującej listy wszystkich możliwych typów danych osobowych, jakie możemy gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać. Jednak najczęściej dane osobowe obejmują:  

▫    nazwisko, tytuł i adres;
▫    dane kontaktowe (telefon, e-mail, faks itp.);
▫    nazwisko, adres, dział, dane kontaktowe i inne informacje związane z reprezentowaną firmą (jeśli dotyczy) i stanowisko zajmowane w tej firmie;
▫    nazwa użytkownika i hasło;
▫    numer klienta Hilti; 
▫    NIP; 
▫    informacje zawarte w profilu użytkownika;
▫    potwierdzenie statusu użytkownika prywatnego lub firmowego;
▫    preferencje użytkownika (np. ustawienia językowe);
▫    adres IP, system operacyjny, rodzaj przeglądarki, wersja przeglądarki, konfiguracja przeglądarki, nazwa dostawcy internetu oraz inne informacje dotyczące rodzaju kom-putera i połączenia z internetem służące do zidentyfikowania rodzaju Twojego urzą-dzenia, nawiązania połączenia ze stroną internetową, umożliwiające wymianę danych z Tobą i twoim urządzeniem, a także gwarantujące wygodne korzystanie ze strony in-ternetowej;
▫    adres URL i adres IP strony internetowej, z której wszedłeś lub z której zostałeś przekierowany na nasza stronę, włącznie z datą i godziną;
▫    odwiedzane podstrony na naszej stronie internetowej, kliknięte linki, włącznie z datą i godziną;
▫    pełna historia kliknięć w postaci adresów URL obejmująca adres, z którego nastąpiło wejście na stronę, kliknięcia na stronie oraz adres, na który użytkownik przeszedł po opuszczeniu strony, włącznie z datą i godziną; 
▫    zapytania o usługi i złożone zamówienia;
▫    historia zakupów, w tym transakcje zakończone i będące w toku;
▫    wyszukiwane frazy; 
▫    usługi/produkty wyświetlone lub wyszukiwane na stronie internetowej;
▫    koszyk zakupów i informacje o płatnościach;
 
▫    informacje zbierane przez pliki cookies lub podobne technologie (patrz następny akapit);
▫    subskrypcje newsletterów, rejestracje w promocjach, korzystanie z ofert specjalnych itp.;
▫    udzielone zgody, potwierdzenia itp.;
▫    odpowiedzi na ankiety, napisane recenzje, wystawione opinie i innego rodzaju infor-macje zwrotne;
▫    treść wszelkich komunikatów wysłanych za pośrednictwem strony, w tym wszelkie informacje opublikowane w sieciach społecznościowych na stronie internetowej lub w inny sposób udostępnione grupie Hilti i/lub innym użytkownikom, a także wiadomości wysłane na czacie i zapisy czatów
▫    informacje dotyczące oprogramowania pobranego ze strony internetowej;
▫    wszelkie inne informacje wprowadzane lub przesyłane na stronę internetową (np. treści wpisywane w formularzu internetowym, przesłane zdjęcie).

Czy strona korzysta z plików cookies („ciasteczka”)i podobnych technologii? 

„Ciasteczka”, inaczej pliki cookie, to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w folderze Twojej przeglądarki. Gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową, plik cookie znajdu-jący się na urządzeniu wysyła informacje do przeglądarki. Pliki cookie są bardzo rozpowszechnione i wykorzystywane przez wiele stron internetowych. Najogólniej, pliki cookie umożliwiają poprawę działania strony internetowej oraz sprawiają, że korzystanie z niej jest bardziej wygodne, choć mogą również służyć do celów reklamowych, (co wyjaśniamy poniżej). 

Hilti wykorzystuje na swojej stronie internetowej następujące rodzaje plików cookie i podobnych technologii:

▫    Google Analytics (trwały plik cookie, który pozostaje na komputerze użytkownika po tym, jak użytkownik zamknie przeglądarkę): Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, internetową usługę do analizy stron internetowych, której dostawcą jest Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są plikami tekstowymi znajdującymi się na komputerze użytkownika, w celu umożliwienia serwisowi analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez jej użytkowników. Informacje wygenerowane przez plik cookie dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkowników zostaną przesłane do Google i będą przechowywane na jego serwerach w Stanach Zjednoczonych. Przed ich przesłaniem, z informacji tych zostaną usunięte dane umożliwiające identyfikację (zostanie usunięty ostatni oktet adresu IP użytkownika). Google przetwarza w na-szym imieniu te informacje w celu dokonania oceny wykorzystania strony internetowej przez użytkowników, tworzenia raportów z aktywności na
 
stronie i dostarczania innych usług związanych z aktywnością użytkowników w serwisie oraz z korzysta-niem przez nich z internetu. Google nie będzie łączył Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi posiadanymi przez Google. Możesz nie zgodzić się na wykorzystywanie plików cookie poprzez zaznaczenie odpowiedniego ustawienia w Twojej przeglądarce, ale pamiętaj, że jeśli to zrobisz, być może nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji strony. Ponadto, możesz wycofać zgodę na gromadzenie danych o tym, w jaki sposób korzystasz ze strony (w tym Twojego adresu IP) oraz na przetwarzanie Twoich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie do-datku do Twojej przeglądarki z następującego adresu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

▫    JsessionID (sesyjne pliki cookie, które są usuwane z komputera po zamknięciu przeglądarki internetowej): Hilti wykorzystuje pliki cookie, które służą do identyfi-kacji użytkownika w czasie trwania aktualnej sesji na niniejszej stronie internetowej. Plik cookie Jsession ID zapisuje ID sesji użytkownika, ale nie przechowuje żadnych danych osobowych po zakończeniu sesji przez użytkownika i nie przesyła żadnych danych osobom trzecim.

Możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies lub w ogóle nie wyrazić zgody na ich wykorzystywanie, ograniczając w ten sposób ilość otrzymywanych przez nas Twoich danych osobowych. W sekcji „Pomoc” na pasku narzędzi w większości przeglądarek znajdziesz informacje na temat tego, jak uniemożliwić Twojej przeglądarce akceptowanie nowych plików cookies, oraz jak ustawić, aby przeglądarka informowała Cię, gdy otrzymasz nowy plik cookie lub jak wyłączyć wszystkie pliki cookies. W takim wypadku może nie być możliwe korzystanie z niektórych funkcji i elementów strony.

Dokładniejsze wyjaśnienie tego, czym są pliki cookie oraz w jaki sposób działają, możesz znaleźć na stronie internetowej All About Cookies (ang. wszystko na temat plików cookie).

Dlaczego i komu udostępniamy dane osobowe?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w wyżej wymienionych celach osobom trze-cim, włącznie z innymi spółkami należącymi do grupy Hilti. Nie sprzedajemy, nie wy-mieniamy, nie wypożyczamy, nie ujawniamy, nie przekazujemy ani nie udostępniamy w inny sposób Twoich danych osobowych, z wyjątkiem opisanych poniżej okoliczności, za wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę (np. jeśli udzielisz zgody na inne rodzaje transferów danych przy zapisaniu się do konkretnej usługi). Jeśli udostępniamy Twoje dane osobowe, robimy to wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Poniżej przedstawiamy listę możliwych podmiotów, którym będą udostępniane Twoje dane osobowe:

▫    Inne spółki należące do grupy Hilti i partnerzy biznesowi grupy Hilti: Będziemy mogli udostępniać Twoje dane osobowe inny spółkom należącym do grupy Hilti (np. Hilti Market Organizations, odpowiedzialne za poszczególne lokalne strony interne-towe) oraz naszym partnerom biznesowym, jeśli będzie to uzasadnione (np. jeśli partner biznesowy świadczy część zamówionych przez Ciebie usług — będzie tak w przypadku dostawcy usług poczty elektronicznej) oraz jeśli taka możliwość jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Możliwość ta istnieje z punktu widzenia praw-nego na przykład, jeśli użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych lub jeśli obowiązujące przepisy prawa pozwalają na to lub tego wymagają. Jeśli będziemy udostępniać Twoje dane innym spółkom wchodzącym w skład grupy Hilti lub naszym partnerom biznesowym, będziemy robić to tylko w ściśle określonych celach. 

▫    Pozostali usługodawcy: Możliwe, że będziemy korzystać z usług innych dostawców (tj. wynajętych przez nas firm lub osób), którzy w naszym imieniu lub według naszych wskazówek wykonają określone funkcje. Przykładem takich usług może być zarządzanie bazami danych, hosting, analiza ruchu na stronie internetowej, obsługa zapytań przychodzących, dostawa paczek, wysyłanie e-maili i listów, usuwanie po-wtarzających się informacji z list klientów, analiza danych, zapewnienie wsparcia przy sprzedaży i działaniach marketingowych, przetwarzanie płatności kartami kredy-towymi oraz obsługa klienta. Pozostałymi usługodawcami mogą być na przykład fir-my informatyczne, agenci rozliczeniowi kart kredytowych, agencje ratingowe lub biura doradztwa prawnego, finansowego czy innego typu. Wszyscy pozostali usługodawcy będą mieli dostęp jedynie do tych danych osobowych, jakie będą niezbędne do realizacji ich konkretnych funkcji, i jedynie w celu wykonania tych funkcji. Zagwarantujemy, że wszyscy pozostali usługodawcy będą świadomi niniejszych zobowiązań oraz że będą się do nich stosowali. Zapewnimy również, że wszyscy pozostali usługodawcy będą traktowali Twoje dane osobowe w stopniu co najmniej równym stopniowi ochrony wymaganemu przez obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych oraz że będą stosowali odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony.
 
▫    Inni użytkownicy strony: Jeśli będziesz korzystać z opcji publikowania, chatu, wy-syłania wiadomości lub innych interaktywnych funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym użytkownikom strony, ale jedynie w zakresie niezbędnym do korzystania z tych funkcji. 

▫    Sądy, organy ścigania i organy regulacyjne: Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione, jeśli uznamy to za konieczne do wypełnienia przepisów prawa, w celu ochrony praw lub bezpieczeństwa naszej strony, innych użytkowników lub osób trze-cich (np. w celu ochrony przed oszustwem). W szczególności może to obejmować przypadki, w których będziemy zobowiązani do udostępnienia danych osobowych na mocy przepisów prawa lub na żądanie sądów, kompetentnych instytucji państwowych lub organów regulacyjnych. Dokładnie zweryfikujemy dopuszczalność przekazania danych osobowych w każdej takiej sytuacji, zwracając szczególną uwagę na rodzaj żądania, rodzaj danych, jakich to dotyczy, oraz skutki, jakie może wywołać ujawnie-nie danych osobowych wobec danego użytkownika. Jeśli zdecydujemy się ujawnić dane osobowe w takiej sytuacji, rozpatrzymy możliwości ograniczenia zakresu udo-stępnianych danych, na przykład edytując przekazane nam wcześniej informacje.  

▫    Przejęcie: W miarę jak nasza firma będzie się rozwijać, być może dojdzie do sprze-daży całej lub części naszej strony lub firmy. W tego typu transakcjach informacje o użytkownikach są zazwyczaj jednym ze sprzedawanych aktywów, ale w dalszym cią-gu podlegają one zobowiązaniom określonym we wcześniej obowiązujących zasadach Polityki Prywatności, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na inne zasady ich ochrony. 

Czy dane osobowe będą przekazywane za granicę?

Podmioty, którym będą udostępniane Twoje dane osobowe, mogą znajdować się we wszystkich krajach świata, w tym także w krajach, w których obowiązujące prawo w za-kresie ochrony danych osobowych zapewnia mniejszy stopień ich ochrony niż w Twoim kraju zamieszkania. Przykładowo, jeśli mieszkasz na terenie UE/EOG lub Szwajcarii, kraj zamieszkania podmiotu, któremu mogą zostać udostępnione Twoje dane, może zostać uznany za nie gwarantujący odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zgodnie z eu-ropejską dyrektywą o ochronie danych osobowych (95/46/WE) lub szwajcarską ustawą federalną o ochronie danych osobowych. W takim wypadku, grupa Hilti zapewni odpo-wiedni poziom ochrony Twoich danych, na przykład poprzez zagwarantowanie, że pod-miot ten będzie przestrzegał zasad programu „Safe Harbor” (w przypadku podmiotów ze Stanów Zjednoczonych) lub poprzez zobowiązanie danego podmiotu do podpisania tzw. klauzul modelowych (ang. EC Model Clauses), czyli zbioru klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych w związku z transferami transgranicznymi. 

Co jeszcze robimy, aby chronić Twoje dane osobowe? 

Grupa Hilti zdaje sobie sprawę ze znaczenia ochrony danych i pragniemy, aby podczas przeglądania naszej strony i dokonywania na niej zakupów Twoje dane były objęte moż-liwie jak najwyższą ochroną. W celu ochrony Twoich danych osobowych wdrożyliśmy uzasadnione środki ostrożności i zabezpieczenia, w tym także środki o charakterze tech-nicznym i organizacyjnym, mające na celu zabezpieczenie Twoich danych osobowych, w sieciach i na nośniku fizycznym, przed nieautoryzowanym dostępem, nieodpowiednim wykorzystywaniem, wprowadzaniem zmian, nieuprawnionym usunięciem, zniszczeniem lub utratą. 

Prosimy, abyś pamiętał również, że bez względu na nasze starania w zakresie ochrony Twoich danych osobowych przed potencjalnymi zagrożeniami, na jakie są one narażone, w środowisku internetowym nie da się zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Prosimy zatem o wspieranie naszych starań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informatycz-nego i o nieujawnianie na naszej stronie żadnych danych, które są szczególnie wrażliwe lub niepożądane w danych okolicznościach. Pragniemy w tym miejscu zaznaczyć, że bez Twojej wyraźnej zgody dane Twojej karty kredytowej nie będą zapisywane. Możesz również nam pomóc chroniąc swoje dane osobowe poprzez wylogowanie się po zakoń-czeniu korzystania z części strony, do których dostęp mają tylko zalogowani użytkowni-cy. 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie są przechowywane przez nas dłużej niż jest to konieczne w prawnie dozwolonych celach, dla których zostały zgromadzone, zgodnie z wymogami obowiązującej polityki przechowywania danych i/lub zgodnie z tym, jak tego wymagają lub na co zezwalają obowiązujące przepisy. Zapis czatów internetowych prowadzonych z obsługą klienta jest zazwyczaj przechowywany nie dłużej niż 30 dni. 

Jakie opcje dotyczące prywatności masz do wyboru? 

Masz do wyboru różne opcje dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzy-stywania przez nas Twoich danych oraz celów, w jakich to robimy. Oto niektóre z nich:

▫    Możesz korzystać z naszej strony i dostępnych na niej funkcji w sposób anonimowy lub za pomocą pseudonimu, z wyjątkiem tych miejsc, gdzie podanie Twojej tożsamo-ści jest absolutnie niezbędne (np. podczas robienia zakupów).  

▫    Możesz zdecydować, że w ogóle nie będziesz podawać określonych danych osobo-wych, w szczególności w miejscach, w których będziemy prosić Cię o zgodę na gro-madzenie informacji. 

▫    Możesz w każdej chwili wycofać zgodę dotyczącą polityki prywatności wyrażoną w przeszłości, ze skutkiem na przyszłość i/lub skorzystać z opcji rezygnacji z newslettera oraz innych opcji rezygnacji. 

▫    Możesz w każdej chwili żądać zaprzestania dalszego wykorzystywania Twoich da-nych osobowych w celach marketingowych. 

▫    Podczas rejestracji możesz wybrać, które dane osobowe chcesz nam udostępnić. Mo-żesz usunąć, dodać lub zaktualizować informacje podane w Twoim profilu, korzysta-jąc z opcji „edytuj profil”. W takim wypadku mamy jednak prawo do zachowania ko-pii poprzedniej wersji Twoich danych i możemy nadal wykorzystywać je w zgodnych z prawem celach w wymaganym zakresie.
 
W jakim celu będziemy wysyłać do Ciebie e-maile?

Możemy wysyłać do Ciebie e-maile z różnych powodów, m.in.:

▫    Po subskrypcji newslettera i/lub wybraniu opcji otrzymywania od nas innego rodzaju informacji marketingowych.

▫    Po dokonaniu zakupu na naszej stronie, w celu skontaktowania się w związku z trans-akcją.

▫    Po wysłaniu zapytania i skontaktowaniu się z Tobą, aby na nie odpowiedzieć.

▫    W celu poinformowania  Cię o aktualizacjach, przekazania Ci komunikatów dotyczą-ce prywatności, ostrzeżenia lub innych ważnych informacji istotnych dla naszych użytkowników.    

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i chcesz zrezygnować z otrzymywania od nas informacji marketingowych, zmień swoje ustawienia, korzystając z sekcji „edytuj profil” na Twoim koncie. Możesz również zrezygnować, kontaktując się z nami w sposób opisany w sekcji „kontakt z nami” poniżej.

Linki do innych stron internetowych 

Nasza strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Strony te znajdują się poza naszą kontrolą. Jeśli wchodzisz na stronę internetową, do której odsyłają odno-śniki znajdujące się na naszej stronie, robisz to na własne ryzyko. Grupa Hilti nie może ponosić i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za inne strony internetowe, ich treść ani ich politykę prywatności. Zasady polityki prywatności tych stron internetowych mogą być inne od naszych. Zachęcamy do zapoznania się z postanowieniami polityki prywatności tych stron internetowych przed podaniem na nich jakichkolwiek danych osobowych i przed dokonaniem jakichkolwiek transakcji za ich pośrednictwem.

W jaki sposób poinformujemy Cię o zmianach w niniejszych zasadach Polityki Prywatności?

Nasza działalność nieustannie się zmienia i dlatego Polityka Prywatności naszej strony internetowej musi być od czasu do czasu aktualizowana. W takim wypadku opublikujemy na stronie internetowej nową wersję niniejszej polityki prywatności. Możesz w łatwy sposób sprawdzić wersję Polityki Prywatności. Informacja o wersji podana jest w ostat-niej linijce poniżej. Po opublikowaniu nowej wersji polityki prywatności dalsze korzy-stanie z naszej strony internetowej będzie równoznaczne z akceptacją nowej polityki prywatności. 

Chętnie Cię wysłuchamy

Twoja opinia jest dla nas ważna i chętnie ją poznamy. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości odnośnie naszych praktyk w zakresie prywatności informacji lub Twojej prywatności w internecie, prosimy o kontakt. Zachęcamy również do kontaktu z nami, je-śli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, jakie przechowujemy, jeśli chcesz poprosić o ich aktualizację, korektę, usunięcie, zablokowanie lub o zaprzestanie ich dalszego wykorzystywania, jeśli chcesz wycofać wszelkiego rodzaju wcześniej udzielone zgody albo zgłosić żądanie usunięcia profilów indywidualnych użytkowników.