CO Ty MOŻESZ ZROBIĆ aby Wzmocnić siłę różnorodności i właczania?

Zróżnicowany personel to dopiero połowa sukcesu, gdy zależy nam na stworzeniu skutecznego globalnego zespołu. Wynika to z tego, że różniące się od siebie zespoły mają swoje własne, charakterystyczne dla nich wyzwania. Naturalnym jest, że bliżej nam do tych, którzy mierzą się z wyzwaniami podobnymi do naszych, co może prowadzić do wykluczenia wkładu innych zespołów.
A to właśnie umiejętność patrzenia na różne sprawy oczami innych daje nam perspektywy sprawiające, że jesteśmy kreatywni, innowacyjni i skuteczni.Jednak jest to możliwe jedynie gdy członkowie zespołów słuchają się wzajemnie i czują, że chcą zostać wysłuchani. I to właśnie jest włączanie. 

Na całym świecie prowadzone są liczne inicjatywy, których celem jest stworzenie satysfakcjonujących miejsc pracy dla wszystkich ludzi. Pomagamy w funkcjonowaniu pracowniczych grup wsparcia i forów, aby budować świadomość. Zachęcamy też pracowników do dzielenia się pomysłami i nawiązywania kontaktów. Sponsorowaliśmy również programy mentorskie w wielu organizacjach na całym świecie.
 .

Team Camps

Ponad 75 lat temu Martin Hilti zrozumiał, jak ważne jest dla ludzi poczucie, że tworzą coś istotnego i że są częścią zespołu odnoszącego wspólnie sukcesy. Sposób, w jaki traktował on ludzi, prowadził ich i inspirował swoim ogromnym entuzjazmem, ukształtował kulturę korporacyjną Hilti. Pomimo upływu lat, kultura ta, oparta na podstawowych wartościach i misji firmy, pozostaje wciąż żywa.

Każdego roku inwestujemy w integrację naszego zespołu, organizując wyjazdy zespołowe (Team Camps). Są to warsztaty dla wszystkich pracowników na całym świecie, koncentrujące się na naszej kulturze korporacyjnej. Obozy zespołowe opierają się na trzech kluczowych elementach: przyczynianiu się do rozwoju firmy, budowaniu zespołu i osobistych przemyśleniach. Udzielamy informacji zwrotnych, inspirujemy się wzajemnie, określamy i realizujemy działania – wszystko po to, aby czerpać jeszcze więcej radości z naszej codziennej pracy w zespole. Ostatnie wydarzenie, Team Camp Pit Stop Champion 2020, koncentrowało się w dużym stopniu na kwestiach związanych z włączaniem.
 

Own It!

Own It! to grupa prowadzona przez pracowników, której misją jest promowanie różnorodności i włączania Firma Hilti udziela tej inicjatywie jedynie wsparcia finansowego. Członkowie grupy decydują o tym, jakie programy należy wdrożyć w celu promowania integracji w ich miejscu pracy. Od lunchów połączonych z nauką języka i warsztatów zapoznawczo-rozwojowych po otwarty program mentorski – dzięki grupie Own It! możemy zaspokajać potrzeby członków naszego zespołu, umożliwiając im prowadzenie działań majacych na celu propomowanie wzajemnego włączania.
Dołączając do grupy Own It! członkowie zespołu Hilti z różnych działów firmy zyskują motywację do wspólnej pracy. Dzięki temu mogą zdobywać nowe umiejętności i uczyć się na doświadczeniach innych pracowników.

 

Współpraca z innymi organizacjami

Catalyst jest wiodącą organizacją non-profit, której celem jest ułatwienie kobietom rozwoju poprzez integrację w miejscu pracy. Organizacja ta dąży do zmiany dotychczasowego sposobu myślenia poprzez publikację pionierskich badań oraz korzystanie z narzędzi i stosowanie świadomego przywództwa przez wiodące firmy na świecie, aby tworzyć miejsca pracy, w których każdy ma możliwość odnieść sukces. Od ponad 50 lat Catalyst dąży do zapewnienia jak najlepszych warunków w każdym miejscu pracy na całym świecie.
 
Hilti nawiązała współpracę z organizacją Catalyst w 2014 r. i nieustannie korzysta z opracowywanych przez nią badań oraz struktury wsparcia w celu promowania integracji w naszych miejscach pracy.  Aby przyspieszyć tempo zmian, Catalyst stworzyła inicjatywę Catalyst CEO Champions For Change, która skupia ponad 40 dyrektorów generalnych i liderów wyższego szczebla, działających na rzecz różnorodności i włączania poprzez promowanie tych wartości w swoich firmach. Jesteśmy dumni z bycia jednym z partnerów zaangażowanych w tę inicjatywę. Współpracując z Catalyst i innymi globalnymi firmami, wspieramy różnorodność i włączanie oraz równość płci w naszej organizacji.

 

 

radzenie sobie z neświadomymi uprzedzeniami

Stworzyliśmy warsztaty "Beyond Bias" (Ponad uprzedzeniami), których celem jest pokazanie liderom grup na całym świecie, jak należy radzić sobie z nieświadomymi uprzedzeniami. Łącząc te warsztaty z kluczowymi procesami personalnymi, takimi jak rozwój pracowników czy też rekrutacja, wspieramy liderów w rozwoju autoferlekcjii i pomagamy im w uświadomieniu sobie swoich uprzedzeń. Dzięki temu podejmują oni bardziej obiektywne decyzje.

 
 

Co robimy

Dowiedz się, w jaki sposób nasza firma stara się uczynić różnorodność i integrację nieodłącznym elementem naszego codziennego funkcjonowania.

“Wszyscy są tak mili! Tu po prostu czuje się różnorodność i wspiera się włączanie ludzi pochodzących ze wszystkich stron świata. I nie ważne, jakiej jesteś narodowości ani jaki masz kolor skóry – wszyscy mamy tutaj wspólny cel!"

Sam Keung – Menedżer ds. Rozwoju – Szanghaj